insanın nəfsi

Bəzən nəfs dedikdə ruh nəzərdə tutulur. Ancaq əxlaqi bəhslərdə nəfs dedikdə onu kontrol etmək, nəfsin istəkləri və xahişləri şərh edilir. İnsan nəfsinin mərtəbələri vardır. Onun ən alçaq dərəcəsi – əmmarə…

ateşten gömlek (mp3)

Sözləri Benim bir sırrım var açıklanmayacak kadar sır. Bundan çıkar hır, patlamalar vuku bulur dert kahır. Sırdan geçen dilim olsa hale değer diken. Bilmez bilen adam olur, ben ben iken.…

Gözəl əxlaqlı insan olmaq

Xoş əxlaq odur ki, rəftarını mülayim edəsən, sözlərini pakizə edəsən, qardaşınla xoş üzlə görüşəsən”. İslam dini daima öz davamçılarını rəftar və danışıqda mülayim və xoş olmağa dəvət edir. Kobudluğu və…

dində sevmək duyğusu

Sevmə duyğusu, bir kimsəyə və ya bir şeyə rəğbət bəsləmə hissidir.Sevgi, insanlarda doğuşdan olan bir duyğudur. Sevgi, cəmiyyətə hüzur, dincliyi və qardaşlığı gətirən birləşdirici bir ünsürdür. Quran ürəklərin sevgi ilə…

gözəl əxlaqlı sözlər

xoşbəxtkən görməməzlikdən gəldiyin şeylər bədbəxtkən ürəyini qırar, çünki unutma, insan səhvlərini xoşbəxtkən deyil, bədbəxtkən anlar.. Unutma sənin üçün başqasından vazkeçən, bir gün mütləq başqası üçün də səndən vazkeçər… Dürüstlük –…

Gözəl mənalı sözlər

And içməyə gərək qalmayacaq qədər sözlərinə sadiq ol. Keçmişi qoru,o gələcəyin müəllimidir. Qadınlarda riyaziyyata qarşı sevgi var.Onlar yaşlarını ikiyə bölür,paltarlarının qiymətini ikiyə vurur,sevmədikləri rəfiqələrinin yaşını 5 yaş artırırlar. Səxavətsiz səadət…

Xoşbəxtlik

Xoşbəxtlik nədir?-sualına hər bir şəxs müxtəlif cür cavab verər. Çünki həyatda ayrı-ayrı insanların baxış bucağı da müxtəlif olur, lakin hər bir insan xoşbəxt olmaq arzusu ilə yaşayır. Xoşbəxtlik məfhumu geniş…